Kits für JCA-BM6010/C: Gamma-GT FS (Szasz mod./IFCC stand.)