Dia-Cont I + II Lot: 920930
Dia-Cont I + II Lot: 930622

MRX Routine Normal Control Lot: 100862
MRX Routine Normal Control Lot: 101989
MRX Routine Normal Control Lot: 103034
MRX Routine Normal Control Lot: 103651
MRX Routine Normal Control PT Owren Lot: 101989
MRX Routine Normal Control PT Owren Lot: 103034
MRX Routine Normal Control PT Owren Lot: 103651

MRX Routine Abnormal Control Lot: 100958
MRX Routine Abnormal Control Lot: 101991
MRX Routine Abnormal Control Lot: 102660
MRX Routine Abnormal Control Lot: 103764
MRX Routine Control Abnormal PT Owren Lot: 101991
MRX Routine Control Abnormal PT Owren Lot: 102660
MRX Routine Control Abnormal PT Owren Lot: 103764

Dia-Cal Lot: 921103 für Dia-PT

Dia-PT INR Tabelle Lot: 920906
Dia-PT INR Tabelle Lot: 921212

Dia-PT liquid INR Tabelle Lot: 930124
Dia-PT liquid INR Tabelle Lot: 930312

MRX PT Owren INR Tabelle Lot: 100957
MRX PT Owren INR Tabelle Lot: 103763

Dia-FIB Wertetabelle Lot: 921208
Dia-FIB Wertetabelle Lot: 940121